Terugvragen BTW op zonnepanelen

Op 08-11-2013 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het voor particulieren mogelijk is om de BTW op zonnepanelen terug te vragen.

Dankzij twee andere regelingen hoeft u vervolgens nooit meer BTW af te dragen en ook geen aangifte te doen. U regelt alles in een keer en heeft er daarna nooit meer omkijken naar! U krijgt een flinke korting op uw investering in zonnepanelen, zonder administratieve rompslomp.

Uitleg terugvragen BTW op zonnepanelen

Stap 1
Heeft u al zonnepanelen, controleer dan in de onderstaande tijdlijn of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de Btw. Heeft u nog geen zonnepanelen? Dan heeft u recht op teruggaaf van de Btw. Ga door naar stap 2.

Bekijk op basis van de factuurdatum van uw zonnepanelen in welk tijdvak u valt en of u recht heeft op teruggaaf van de Btw.

BTW terugvragen zonnepanelen

Stap 2
Als u zonnepanelen heeft geplaatst of gaat plaatsen dient u een Btw nummer aan te vragen via de Belastingdienst. Dit kan middels het formulier "Opgaaf zonnepaneelhouders (niet ingeschreven in het Handelsregister)". U ontvangt vervolgens een bevestiging en aangiftebiljet van de Belastingdienst. Hiermee vraagt u het grootste deel van de Btw terug.

Voor het formulier “Opgaaf zonnepaneelhouders” klik hier

Voorbeeldberekening BTW teruggave zonnepanelen

In het eerste jaar mag u terugvragen: BTW over de investering – BTW over de opbrengst van het betreffende kalenderjaar. De BTW over de opbrengst is in de praktijk moeilijk te berekenen. Daarom mag u de onderstaande bedragen gebruiken van de Belastingdienst, op basis van het geïnstalleerde vermogen:

Vermogen Wp
0      – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

Het forfait voorziet niet in een tijdsgelange toerekening. Dat betekent dat je het forfait voor een jaar toepast ongeacht het moment waarop je de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kun je dan een nihil aangifte indienen.

Voorbeeld
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een Btw-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele Btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde Btw: € 60,-
Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen Btw € 740,-

Veel gestelde vragen

Waarom kan ik de BTW terugvragen?
Het Europees Hof heeft bepaald dat het leveren van zonnestroom aan het net een economische activiteit is. Met zonnepanelen heeft u daardoor recht op een Btw nummer. Met het Btw nummer mag u de Btw terugvragen over de aanschaf van de zonnepanelen. De Btw over de opbrengst hoeft in de jaren na aanschaf niet meer betaald te worden, omdat u onder de Kleine Ondernemersregeling valt. Ten slotte vraagt u ontheffing van administratieve verplichtingen aan, waardoor u er geen omkijken meer naar heeft.

Tijdelijke regeling
U moet er van uitgaan dat dit een tijdelijke regeling is. De Nederlandse Belastingdienst wacht momenteel op nieuwe regelgeving vanuit Europa, die deze ‘maas in de wet’ weer moet dichten. Het is echter onbekend hoe lang dit nog gaat duren.

Als ik BTW terugvraag, moet ik toch ook BTW betalen over de opbrengst?
Nee, dit is niet het geval. De jaarlijks af te dragen Btw blijft ver onder de grens van 1345 Euro per jaar.
Als u daar onder blijft, dan hoeft u de Btw niet af te dragen dankzij de kleine ondernemersregeling.

Krijg ik te maken met administratieve rompslomp?
Nee, u kunt vrijstelling voor administratieve verplichtingen aanvragen. De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen Btw hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen.

Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van Btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de Btw voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

Ben ik verplicht om een BTW nummer aan te vragen?
Nee, maar dan kunt u de Btw ook niet terugvragen. Omdat het verschuldigde Btw bedrag over ieder boekjaar minder is dan € 1.345 hoeft u zich niet te melden bij de Belastingdienst. U kunt in dat geval echter ook geen Btw terugvragen. Als u de Btw terug wilt vragen moet u een Btw nummer aanvragen.

Link naar Belastingdienst
Klik hier voor het originele document met veelgestelde vragen van de Belastingdienst

Wat levert het extra Belastingvoordeel mij op?

  • Met deze tijdelijke regeling mag u rekenen op een flinke korting
  • Een set van 12 zonnepanelen, compleet geïnstalleerd kost normaal € 5.000 Euro inclusief Btw
  • Na het terugvragen van de Btw betaalt u nog slechts € 4170,-
  • De terugverdientijd is nu 6,9 jaar, compleet geïnstalleerd
  • Bij doe-het-zelf montage is de terugverdientijd zelfs 5,1 jaar

Praktijk voorbeeld - Hoeveel stroom wekken zonnepanelen op?

De belangrijkste vraag die men zich kan stellen is natuurlijk: Hoeveel stroom wekken zonnepanelen nu werkelijk op? Inmiddels zijn er een paar duizend aanbieders in Nederland en iedereen heeft zo zijn eigen manier van rekenen. Rekenen we ons rijk, of zijn zonnepanelen echt lucratief? Is het echt zo dat zonnepanelen meer opleveren dan de rente op je spaarrekening?

In de zonnepanelen branche komen we verscheidene termen tegen, waaronder rendement, opbrengst of specifieke opbrengst en terugverdientijd. Maar wat is nu watt? Het rendement van een zonnepaneel is een technische aanduiding voor het percentage van het beschikbare zonlicht dat een zonnepaneel kan omzetten in bruikbare elektriciteit. Dit ligt omstreeks 15,5% bij de huidige moderne panelen. Op een onbewolkte dag is er ongeveer 1000 watt per vierkante meter zonlicht beschikbaar, een modern paneel kan dus 15,5% hiervan omzetten in electriciteit, oftewel 155 watt per m2. De meeste panelen zijn echter 1,65 m2, 155 W x 1,65 m = 255 watt. Dit is overigens wattpiek, dat wil zeggen dat dit vermogen wordt behaald bij 1000 W/m2 zoninstraling en een luchttemperatuur van 25° celsius. Op bewolkte dagen is de instraling regelmatig slechts 200 W/m2 of zelfs minder.

De specifieke opbrengst van een zonnepaneel is de hoeveelheid stroom die kan worden opgewekt per jaar per hoeveelheid vermogen aan zonnepanelen. Maar hoe komen we er nu achter hoeveel eenheden stroom we in een jaar kunnen opwekken? De gangbare eenheid die wordt gebruikt is de kWh, deze kost omstreeks 23 cent voor een particuliere aansluiting, een gemiddeld huishouden gebruikt 3500 kWh per jaar (800 euro). De basis berekening gaat als volgt: op het moment dat er een uur lang 1000 W/m2 op een zonnepaneel van 255 wattpiek schijnt, kan er in theorie 0,255 kWh worden opgewekt. Door het verlies in de kabels en de omvormer zal dit lager uitvallen. Daarnaast hebben we al gezien dat een zonnepaneel door de warmte ook minder zal presteren. Om uit te rekenen hoeveel kWh we in een jaar kunnen opwekken zijn we dus simpelweg afhankelijk van de hoeveelheid zon. In Nederland hebben we aan de hand van metingen en data van het KNMI bepaalt dat er omstreeks 900 uren volle zon (equivalenten) per jaar zijn. Dat wil zeggen, gemiddeld genomen, alle kleine beetjes zon bij elkaar opgeteld, komen overeen met 900 uur volle zon. Met dit getal valt te rekenen!

Per jaar wekt een paneel gericht op het zuiden onder een hoek van 15 á 35 graden het volgende op:
900 uur x 0,255 kW = 229,5 kWh

De opbrengst van 229,5 kWh komt overeen met een besparing van 52,78 euro. De terugverdientijd van een systeem van tien panelen wordt alsvolgt berekend. De investering van de zonnepanelen, omvormer en montage wordt gedeeld door de jaarlijkse opbrengst. Een standaard systeem kost omstreeks 4700 euro.

Investering 4700 euro / Opbrengst 527,80 euro = Terugverdientijd 8,9 jaar

Praktijk voorbeeld

Zoals eerder genoemd heeft iedereen zijn eigen manier van rekenen. Zouden we niet beter naar de praktijk kunnen kijken? Wij denken van wel, daarom geven we hieronder een voorbeeld uit de praktijk. Op de Oud Loosdrechtsedijk in Loosdrecht hebben wij 15 zonnepanelen geplaatst van ZNshine (ZXP6-60-240/P), deze zijn in een serie aangesloten op de omvormer van Kostal Piko type 3.6. De string van 15 panelen levert 15 x 29,75 V = 446,25 Volt. Het totaalvermogen van de zonnepanelen bedraagt 3,6 kWp, volgens de norm van 900 uur volle zon per jaar is de verwachting dat het systeem 3240 kWh per jaar zal opbrengen.

In de praktijk is gebleken dat we in het eerste jaar maar liefst 3468 kWh hebben opgewekt. Dat is 963 kWh/kWp.

Investering 6498 euro / Opbrengst 798 euro = Terugverdientijd 8,1 jaar

Investering (6498 - Subsidie 650) euro / Opbrengst 798 euro = Terugverdientijd 7,3 jaar

 

Opbrengst zonnepanelen 2013

Opbrengst zonnepanelen juli 2013

Opbrengst zonnepanelen 20 april 2013

Zonnepanelen Loosdrecht opbrengst voorbeeld

Subsidie zonnepanelen 2014

Helaas is de landelijke subsidiepot leeg. U kunt echter wel BTW terugvragen, dit voordeel loopt op tot een paar duizend euro afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat u laat installeren.

Op 08-11-2013 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het voor particulieren mogelijk is om de BTW op zonnepanelen terug te vragen.

Dankzij twee andere regelingen hoeft u vervolgens nooit meer BTW af te dragen en ook geen aangifte te doen. U regelt alles in een keer en heeft er daarna nooit meer omkijken naar! U krijgt een flinke korting op uw investering in zonnepanelen, zonder administratieve rompslomp.

Uitleg terugvragen BTW op zonnepanelen

Stap 1
Heeft u al zonnepanelen, controleer dan in de onderstaande tijdlijn of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de Btw. Heeft u nog geen zonnepanelen? Dan heeft u recht op teruggaaf van de Btw. Ga door naar stap 2.

Bekijk op basis van de factuurdatum van uw zonnepanelen in welk tijdvak u valt en of u recht heeft op teruggaaf van de Btw.

BTW terugvragen zonnepanelen

Stap 2
Als u zonnepanelen heeft geplaatst of gaat plaatsen dient u een Btw nummer aan te vragen via de Belastingdienst. Dit kan middels het formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)". U ontvangt vervolgens een bevestiging en aangiftebiljet van de Belastingdienst. Hiermee vraagt u het grootste deel van de Btw terug.

Stap 3
Vraag ontheffing aan van uw administratieve verplichtingen, U kunt bij het indienen van de aanvraag voor de teruggaaf van de Btw direct de ontheffing voor volgend jaar aanvragen. Dit kan middels het formulier "Opgaaf startende onder neming (niet ingeschreven in het Handelsregister)".

Voor het formulier “Opgaaf startende onderneming” klik hier
Voor het indienen van een “verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen” klik hier

Voorbeeldberekening BTW teruggave zonnepanelen

In het eerste jaar mag u terugvragen: BTW over de investering – BTW over de opbrengst van het betreffende kalenderjaar. De BTW over de opbrengst is in de praktijk moeilijk te berekenen. Daarom mag u de onderstaande bedragen gebruiken van de Belastingdienst, op basis van het geïnstalleerde vermogen:

Vermogen Wp
0      – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

Het forfait voorziet niet in een tijdsgelange toerekening. Dat betekent dat je het forfait voor een jaar toepast ongeacht het moment waarop je de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kun je dan een nihil aangifte indienen.

Voorbeeld
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een Btw-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele Btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde Btw: € 60,-
Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen Btw € 740,-

Veel gestelde vragen

Waarom kan ik de BTW terugvragen?
Het Europees Hof heeft bepaald dat het leveren van zonnestroom aan het net een economische activiteit is. Met zonnepanelen heeft u daardoor recht op een Btw nummer. Met het Btw nummer mag u de Btw terugvragen over de aanschaf van de zonnepanelen. De Btw over de opbrengst hoeft in de jaren na aanschaf niet meer betaald te worden, omdat u onder de Kleine Ondernemersregeling valt. Ten slotte vraagt u ontheffing van administratieve verplichtingen aan, waardoor u er geen omkijken meer naar heeft.

Tijdelijke regeling
U moet er van uitgaan dat dit een tijdelijke regeling is. De Nederlandse Belastingdienst wacht momenteel op nieuwe regelgeving vanuit Europa, die deze ‘maas in de wet’ weer moet dichten. Het is echter onbekend hoe lang dit nog gaat duren.

Als ik BTW terugvraag, moet ik toch ook BTW betalen over de opbrengst?
Nee, dit is niet het geval. De jaarlijks af te dragen Btw blijft ver onder de grens van 1345 Euro per jaar.
Als u daar onder blijft, dan hoeft u de Btw niet af te dragen dankzij de kleine ondernemersregeling.

Krijg ik te maken met administratieve rompslomp?
Nee, u kunt vrijstelling voor administratieve verplichtingen aanvragen. De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen Btw hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen.

Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van Btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de Btw voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

Ben ik verplicht om een BTW nummer aan te vragen?
Nee, maar dan kunt u de Btw ook niet terugvragen. Omdat het verschuldigde Btw bedrag over ieder boekjaar minder is dan € 1.345 hoeft u zich niet te melden bij de Belastingdienst. U kunt in dat geval echter ook geen Btw terugvragen. Als u de Btw terug wilt vragen moet u een Btw nummer aanvragen.

Link naar Belastingdienst
Klik hier voor het originele document met veelgestelde vragen van de Belastingdienst

Wat levert het extra Belastingvoordeel mij op?

  • Met deze tijdelijke regeling mag u rekenen op een flinke korting
  • Een set van 12 zonnepanelen, compleet geïnstalleerd kost normaal € 5.000 Euro inclusief Btw
  • Na het terugvragen van de Btw betaalt u nog slechts € 4170,-
  • De terugverdientijd is nu 6,9 jaar, compleet geïnstalleerd
  • Bij doe-het-zelf montage is de terugverdientijd zelfs 5,1 jaar

Terugverdientijd Zonnepanelen

Een complete installatie van tien panelen kost omstreeks 5000 euro inclusief plaatsing. Per jaar bespaart u 2040 kWh maal 0,25 cent, dat is 510 euro. U heeft dus binnen tien jaar uw investering terug verdiend! Een zonnestroom installatie gaat minimaal 25 jaar mee, dus tel uit je winst! Hierbij is nog geen rekening gehouden met subsidie en de stijging van de energieprijzen. En wat dacht u van de positieve impact op uw carbon footprint? Is dat niet even zo belangrijk?

Terugverdientijd zonnepanelen Zon aan Huis midden Nederland

Wist u dat zonnepanelen meer rendement leveren dan een spaarrekening? Onderstaand een indicatie van het verschil tussen een spaarrekening met 2,8 % rente en een zonnestroom installatie.

Zonnepanelen versus Spaarrekening Zon aan Huis midden Nederland

Teruglevering zonnestroom

In Nederland is het zo geregeld dat de stroom die in de zomer te veel wordt opgewekt kan worden terug geleverd aan het electriciteitsnet, deze stroom mag vervolgens in de winter weer worden afgenomen. Aan het einde van het jaar betaalt u niets! Dit "tegen elkaar wegstrepen" heet salderen.

De meeste energiebedrijven staan u toe tot 5.000 kWh per jaar te salderen. Bij Greenchoice kunt u maar liefst 10.000 kWh per jaar salderen.

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt dan ontvangt u hiervoor een terugleververgoeding. Aangezien u bij salderen ook de energiebelasting en BTW bespaart, levert dit al snel 25 cent per kWh op, de terugleververgoeding is echter slechts de kale stroomprijs van omstreeks 11 cent.

Terugleveren met een analoge meter

Zonnepanelen teruglevering Analoge elektriciteitsmeter Zon aan HuisEen analoge meter is in principe direct al geschikt voor teruglevering en saldering. De meter moet dan wel achteruit kunnen draaien. Vraag uw netbeheerder of uw meter dit kan of controleer, wanneer u al zonnepanelen heeft, op een zonnige dag of uw meterstand na een paar uur productie lager is geworden. Wanneer uw meter ongeschikt blijkt voor teruglevering, kunt u bij uw netbeheerder een nieuwe meter aanvragen. U zult dan vrijwel altijd een digitale meter ontvangen.

 

 

Terugleveren met een digitale meter

Zonnepanelen teruglevering digitale elektriciteitsmeter Zon aan HuisDe teruglevering wordt apart weergegeven op uw elektriciteitsmeter. Terugleverstanden worden meestal aangeduid met ‘R1’ of ‘R2’. Als u twijfelt kunt u bij uw netbeheerder navragen of uw meter geschikt is voor teruglevering. Zo nodig kunt u door uw netbeheerder een dergelijke meter laten installeren.

Sommige klanten hebben ook een extra digitale meter die de productie van de zonnepanelen meet. Deze geeft de productie aan, maar dat is niet gelijk aan wat u teruglevert aan het net. U verbruikt immers zelf ook een deel van die energie.

Ontwikkeling energieprijzen

De energieprijzen zijn veelal gekoppeld aan de olieprijs, en zoals u wellicht niet ontgaan is zijn de brandstofprijzen aan de pomp torenhoog. De afgelopen jaren is de elektriciteitsprijs danook verveelvoudigd. Met zonnepanelen kiest u voor een vast tarief, u weet immers wat u investeert en hoeveel kWh u daarvoor terug krijgt. Bij een installatie van tien panelen investeert u grofweg 5000 euro, daarvoor ontvangt u minimaal 20 jaar lang 2040 kWh per jaar, dat is in totaal 40800 kWh. Per kWh betaalt u slechts 12,3 cent!

Onderstaand een grafiek van de elektriciteitsprijsontwikkeling en de gasprijsontwikkeling.

CBS, PBL, Wageningen UR (2012). Energieprijzen kleinverbruikers, invoerprijs steenkool en wereldolieprijs, 1990-2012 (indicator 0554, versie 04, 29 mei 2012). CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Zonnepanelen ontwikkeling elektriciteitsprijs Zon aan Huis midden Nederland

 

Zonnepanelen ontwikkeling aardgasprijs Zon aan Huis midden Nederland

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 10% en 15%.

Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De fotovoltaïsche opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden (netgekoppeld systeem), in accu's opgeslagen worden (voor verlichting of bijvoorbeeld voor communicatiesystemen op afgelegen plekken) of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven (autonoom systeem).

Koppeling aan het elektriciteitsnet

Veel zonnepanelen worden via een inverter aan het elektriciteitsnet gekoppeld, andere slaan overtollige energie op in een accu. Voor de tweede mogelijkheid wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu's moeten natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

Top 10 Zonnepanelen fabrikanten

Elk jaar wordt door IMS Research een lijst gepubliceerd met de 10 grootste fabrikanten van zonnepanelen wereldwijd. Het is belangrijk om de grootte van de fabrikant mee te nemen in de oriëntatie op zonnepanelen, want de opbrengstgarantie is vaak geldig tot 25 jaar.

Deze top 10 fabrikanten hebben een betere kans om over 25 jaar nog te bestaan dan de kleinere fabrikanten.

Top 10 Fabrikanten van Zonnepanelen wereldwijd in 2011:

1. Suntech (China) (Per februari 2013 is Suntech failliet! Groot is niet altijd beter)
2. First Solar (VS)
3. Yingli (China)
4. Trina Solar (China)
5. Canadian Solar (Bijna geheel in China)
6. Sharp (Japan)
7. Jinko Solar (China)
8. Sunpower (VS)
9. Hanwa SolarOne (China)
10. Kyocera (Japan)

Bron: IMS Research Februari 2012

Volgens IMS zijn deze top 10 fabrikanten gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna de helft van alle geproduceerde zonnepanelen in 2011. Er zijn in 2011 een heel aantal kleinere fabrikanten samengesmolten tot grotere, waardoor de grootste fabrikanten een nog groter marktaandeel kregen. Er wordt verwacht dat ook in 2012 deze trend zich voortzet en veel kleinere fabrikanten worden opgenomen in grotere bedrijven.

Zws van de tien grootste fabrikanten zijn gevestigd in China, twee in Japan en twee in de VS. De fabrikanten in de VS focussen zich op dunne-film panelen (First Solar) of hoge efficiëntie panelen (Sunpower), waardoor er zo’n 8 fabrikanten overblijven met normale zonnepanelen. De twee Japanse fabrikanten zijn onderdeel van een groter agglomeraat van electronicabedrijven en kunnen worden gegroepeerd met Sanyo, Hyundai, Samsung en LG. Deze fabrikanten zijn vaak een veilige keuze omdat ze tot zo’n groot agglomeraat behoren en dus niet snel omvallen. De Chinese fabrikanten focussen zich vooral op het produceren op grote schaal, om zonnepanelen te fabriceren met een goede prijs/kwaliteit verhouding achter een goede merknaam. De grote schaal is belangrijk, want meer productie betekent grotere fabrieken die goedkoper zonnepanelen kunnen produceren. In de grafiek is ook duidelijk te zien dat tussen 2008 en 2011 alle Chinese fabrikanten hun posities hebben verbeterd in de top 10 lijst, waarbij de VS en Japan plaatsen verliezen. Wij verwachten dat de Chinese bedrijven blijven concurreren op volume en prijs en dat kiezen voor deze wereldwijde en beursgenoteerde bedrijven ook een veilige keuze zal zijn, ondanks alle mythen over ‘made in china’.

De volgende grafiek geeft een goed beeld van de top 10 over de afgelopen jaren:

Grote zonnepanelen fabrikanten top 10 Zon aan Huis Midden Nederland

 

Concluderend kunnen we stellen dat het een veilige keuze is om voor een paneelmerk te gaan dat tot de grote merken wereldwijd behoort, Westers of Aziatisch. Het geeft een veilig gevoel te weten dat het paneel een opbrengstgarantie heeft tot het jaar 2037.

Bron: CompareMySolar.nl

 

Wilt u meer informatie over zonnepanelen kijk dan eens op www.allesoverzonnepanelen.nl

Alles over zonnepanelen

Zon aan Huis

Seringstraat 23
3732 DA De Bilt
06-telefoon

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Offerte aanvragen?

Gebruik het contactformulier

of stuur een email naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referentieprojecten Zon aan Huis